Ubezpieczenia NNW, OC, zdrowie

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, chroni to co najważniejsze – nasze zdrowie i życie.

Ubezpieczenie NNW można wykupić samodzielnie lub w pakiecie z samochodem lub domem/mieszkaniem. Wykupienie samodzielnie ubezpieczenia NNW często wiąże się z szerszym zakresem. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie po wypadku w pracy lub poza nią, a w przypadku śmierci, bliscy otrzymają odszkodowanie. W zakres ubezpieczenia można włączyć ryzyka jeśli nawet uprawiasz sport wysokiego ryzyka np. wspinaczka.

Odpowiedzialność Cywilna chroni w przypadku, gdy Ty, Twoi bliscy, zwierzęta domowe lub osoby pomagające Tobie w domu wyrządzą  nieumyślnie szkodę innej osobie lub zniszczą albo uszkodzą czyjeś mienie.

W swojej ofercie posiadamy również ubezpieczenie, które zapewni opiekę w razie wypadku i codziennej choroby. Ubezpieczenie to zapewni Tobie i bliskim prywatne konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne.

Kontakt z doradcą Karlik finance

Przez wszystkie formalności związane z ubezpieczeniami przeprowadzi Państwa indywidualny doradca.