Ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego

Wybierając się na urlop czy wyjazd zagraniczny, warto pamiętać o ubezpieczeniu. Dzięki ubezpieczeniom turystycznym możecie Państwo poczuć się pewnie i bezpiecznie, tak aby zachować we wspomnieniach wyłącznie miłe chwile i pamiątki z wyjazdu. Pamiętaj o spokoju i poczuciu bezpieczeństwa swoim i swoich bliskich niezależnie od sposobu spędzania wolnego czasu. Narty, nurkowanie, zwiedzanie najpiękniejszych zakątków świata zabezpiecz ubezpieczeniem w podróży.

Polisa w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia obejmuje:

koszty leczenia Ubezpieczonego, związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem
opiekę medyczną w zakresie określonym w warunkach ubezpieczenia
assistance
koszty przewiezienia chorego lub transport zwłok do Polski
następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub śmierci wywołane przyczyną zewnętrzną
pomoc prawną lub finansową oraz koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą
straty finansowe związane z koniecznością odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub wcześniejszego z niej powrotu
bagaż podróżny znajdujący się pod opieką Ubezpieczonego
odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za wyrządzone szkody rzeczowe i osobowe
szkody narciarskie tj. sprzęt narciarski
Kontakt z doradcą Karlik finance

Przez wszystkie formalności związane z ubezpieczeniami przeprowadzi Państwa indywidualny doradca.