Ubezpieczenie firmy

Prowadząc firmę chcemy spać spokojnie i nie martwić się o majątek firmy. To Państwo wybiorą co chcą ubezpieczyć, można ubezpieczyć prawie wszystko.

Polisa w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia może obejmować:

Ubezpieczenie budynku/lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży
Maszyny, urządzenia, od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży
Towar i produkty od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży
Odpowiedzialność cywilna

I wiele innych ryzyk

Kontakt z doradcą Karlik finance

Przez wszystkie formalności związane z ubezpieczeniami przeprowadzi Państwa indywidualny doradca.